कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भुवनेश्वर यादव मुखिया ९८१९९६४६३६
राम लखन मेहता सूचना अधिकारी ९८०४७३८३४६
अरूण कुमार साह सुचना प्रविधि अधिकृत icto.arun@gmail.com ९८१३८२५३०१
सदेश कुमार साह इन्जिनियर ९८५२८२२११३,९८१९७२७४९९
शिव चन्द्र मण्डल खरिदार जिन्सी शाखा ९८१४७५१५३४

Pages