ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 11:54 PDF icon "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९ ७९-८० 04/24/2023 - 11:38 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९
विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन ,२०७९ ७९-८० 04/24/2023 - 11:35 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन ,२०७९
विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन ,२०७९ ७९-८० 04/24/2023 - 11:32 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन ,२०७९